[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?

[ẢNH] Ấn Độ đưa tiêm kích nội địa Tejas lên biên giới quyết đấu JF-17 Pakistan?

ANTD.VN - Truyền thông Ấn Độ đang tỏ ra quan tâm sâu sắc đến khả năng tiêm kích hạng nhẹ HAL Tejas sẽ sớm được không quân nước này điều động tới khu vực giao tranh để "đọ cánh" cùng JF-17 Pakistan.