[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin

[ẢNH] 75 năm kết thúc Thế chiến II: Những vết sẹo chiến tranh tại Berlin

ANTD.VN - Tháng 5 lịch sử đánh dấu kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu, nhưng sự hủy diệt do cuộc chiến giành Berlin vẫn còn có thể nhìn thấy hàng thập kỷ sau đó.