[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 1[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 2[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 3[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 4[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 5[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 6[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 7[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 8[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 9[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 10[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 11[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 12[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 13[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 14[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 15[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 16[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 17[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 18[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 19[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 20[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 21[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 22[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 23[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 24[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi? ảnh 25

[ẢNH] 50 cầu thủ hay nhất thập kỷ (P2): Ai đủ tầm sánh ngang Ronaldo và Messi?

ANTD.VN - Tờ Daily Mail của Anh vừa công bố danh sách 50 cầu thủ xuất sắc nhất của thập kỷ, từ năm 2010 đến 2019. Sau phần 1 đã được đăng tải, ở phần 2 này, chúng tôi xin giới thiệu các vị trí thứ 25 đến 1, với những ngôi sao lẫy lừng nhất thế giới trong 10 năm qua.