[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?

[ẢNH] 4 tàu Iran bị đốt cháy ngay trong cảng, diễn biến cực kỳ nguy hiểm?

ANTD.VN - Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông khu vực, 4 tàu của Iran vừa bị đốt cháy ngay trong cảng Yask và cho đến lúc này chưa xác định được thủ phạm.