Ấn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng ĐậuẤn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng Đậu

Ấn tượng không gian nghệ thuật trong tháp nước Hàng Đậu

ANTD.VN - Trải nghiệm không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và hệ thống sắp đặt âm thanh của nước chuẩn bị được diễn ra tại tháp nước Hàng Đậu (quận Ba Đình, Hà Nội ) vào ngày mai17-11. Khi mở cửa tham quan, khách du lịch sẽ đi vào theo nhóm 20-30 người để trải nghiệm trọn vẹn không gian nghệ thuật bên trong.