An toàn cho công trình thủy lợi mùa mưa lũ

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa có Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2014. 

Theo đó, Bộ này yêu cầu UBND các tỉnh, thành củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ huy PCLB&TKCN, đảm bảo đủ năng lực điều hành công việc. Đồng thời, kiểm tra việc vận hành, điều tiết các hồ chứa trên địa bàn theo quy trình đã được phê duyệt. Đặc biệt, rà soát, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa, công trình đê điều, thủy lợi để chủ động bố trí kinh phí sửa chữa.

Nhằm đôn đốc, chỉ đạo các tỉnh, thành vào cuộc, Bộ NN&PTNT đã có quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước tại 45 tỉnh, thành. Thời gian kiểm tra thực hiện trong tháng 3-2014.