Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS

Ấn Độ không lo ngại khi hệ thống phòng không S-400 thúc thủ trước tên lửa ATACMS

ANTD.VN - Việc hệ thống phòng không S-400 bị tên lửa ATACMS tiêu diệt có thể gây lo ngại cho một vài khách hàng, nhưng Ấn Độ lại không cảm thấy vậy.