97% thí sinh đã hoàn thành thanh toán phí xét tuyển đại học trực tuyến

ANTD.VN - Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, mặc dù đến 17 giờ ngày 31/8/2022 là hạn cuối cùng thanh toán trực tuyến, nhưng hệ thống đã kéo dài thời gian mở đến 17 giờ ngày 4/9/2022.