78 năm lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô xây dựng, cống hiến và trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nói chung, Công an Thủ đô nói riêng cũng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Tham mưu nắm tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch trấn áp Quốc dân đảng. Tiến hành khám xét trụ sở của Quốc dân đảng ở số 7 phố Ôn Như Hầu, ta tìm thấy 6 xác người bị chúng thủ tiêu và nhiều dụng cụ tra tấn khác. 12/7/1946.

Tham mưu nắm tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch trấn áp Quốc dân đảng. Tiến hành khám xét trụ sở của Quốc dân đảng ở số 7 phố Ôn Như Hầu, ta tìm thấy 6 xác người bị chúng thủ tiêu và nhiều dụng cụ tra tấn khác. 12/7/1946.

Tháng 8/1945, cùng với sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân, Công an Hà Nội cũng được hình thành từ phong trào cách mạng quật khởi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố và từng bước xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Tham mưu phục vụ công tác tiếp quản Thủ đô, tháng 10/1954

Tham mưu phục vụ công tác tiếp quản Thủ đô, tháng 10/1954

Ngày 18/4/1946, thực hiện Sắc lệnh số 23 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc hợp nhất các cơ quan Công an trong toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Nghị định số 121, quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ, gồm 3 cấp từ Trung ương đến địa phương (Nha Công an Trung ương; Sở Công an kỳ; Ty Công an); trong mỗi cấp Công an đều có tổ chức Văn phòng, cơ quan tham mưu chuyên trách làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cấp lãnh đạo. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Phòng Tham mưu CATP Hà Nội nói riêng. Từ đó trở đi, ngày 18/4 hằng năm được xác định là Ngày Truyền thống của lực lượng Tham mưu CAND.

Tham mưu phương án diễn tập thực binh

Tham mưu phương án diễn tập thực binh

Dù tên gọi ở mỗi thời kỳ khác nhau, như: Văn phòng, Nghiên cứu Tổng hợp, Tham mưu, Tham mưu Tổng hợp… nhưng Phòng Tham mưu CATP đều thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp tổ chức công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, phương châm công tác, biện pháp, đối sách trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Có thể nói mỗi dấu ấn, chiến công của Công an Thủ đô đều có sự đóng góp thầm lặng của tập thể cán bộ, chiến sĩ phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội.

Tổng đài 113, 114 - nơi tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến an ninh trật tự

Tổng đài 113, 114 - nơi tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến an ninh trật tự

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc; thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm vững và làm tốt công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Phòng Tham mưu tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Tham mưu tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Ngay sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, lực lượng Tham mưu CATP đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an các cấp ban hành và chỉ đạo thực hiện các phương án, kế hoạch trấn áp bọn phản cách mạng, mật thám, chỉ điểm, bọn tề ngụy ác ôn tay sai của địch; bảo vệ lãnh đạo các cấp; đưa cán bộ về hoạt động nội thành, xây dựng cơ sở trong vùng địch tạm chiếm. Từ đó, thu thập nhiều tin tức giá trị phuc vụ công tác đánh địch tại các chiến trường mà đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Để chuẩn bị tiếp quản Thành phố Hà Nội, Công an Thủ đô, trong đó có lực lượng tham mưu, đã bám sát địa bàn, tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng, đấu tranh chống địch cưỡng ép nhân dân di cư vào Nam; đấu tranh làm thất bại ý đồ phá hoại cơ sở vật chất của Thành phố trước ngày tiếp quản. Sau ngày Giải phóng Thủ đô, 10/10/1954, lực lượng Tham mưu đã nhanh chóng đề ra các chủ trương, đối sách đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tình báo, gián điệp, phá hoại; bóc gỡ vô hiệu hoá các Đảng phái phản động, các đối tượng mà địch cài, cắm ở lại Thành phố. Chủ động phát động và xây dựng phong trào bảo mật, phòng gian, bảo vệ trị an; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản, tính mạng của nhân dân chống chiến tranh phá hoại miền Bắc và chi viện cán bộ cho chiến trường miền Nam.

Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng tại miền Bắc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đất nước hoà bình, non sông thu về một mối, với đặc thù địa bàn Thủ đô của đất nước, Công an Thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao nhiều trọng trách trong công tác bảo đảm ANTT, gắn với nhiều mốc son trong lịch sử phát triển của đất nước như: bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá VI (từ 24/6 đến 03/7/1976) - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất với Nghị quyết đổi tên nước thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ đô là Hà Nội; bảo vệ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Bill Clinton - tổng thống đầu tiên của nước Mỹ sang thăm Việt Nam năm 2000, mở ra chương mới trong quan hệ 02 nước hay gần đây là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019 và 02 chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình trong năm 2023... Những kết quả đó, đều có sự đóng góp của Phòng Tham mưu qua những Kế hoạch, phương án bảo vệ khoa học, bài bản, chi tiết và sát hợp với tình hình thực tế.

Bước vào thời kỳ mới, đất nước không ngừng phát triển, hoà nhập với các nước trên thế giới và trong khu vực. Phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, Phòng Tham mưu CATP tiếp tục khẳng định lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Chủ động nghiên cứu phục vụ cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TƯ, ngày 16/3/2022, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Phòng Tham mưu CATP đã chủ động đề xuất CATP tham mưu các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô như: Tham mưu CATP đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi đặc thù trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và mới đây nhất, ngày 05/4/2024, trên cơ sở đề xuất của CATP, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã ký, ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 05-4-2024, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng và đề xuất CATP cho triển khai Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu tại Phòng Tham mưu CATP.

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng, công tác đoàn thể cũng luôn được Đảng ủy - BCH phòng hết sức quan tâm với các phong trào văn hoá, văn nghệ, các hoạt động về nguồn, tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng tại các khu di tích lịch sử, các hoạt động thiện nguyện ủng hộ, hỗ trợ các đơn vị Công an, hỗ trợ nhân dân tại các vùng khó khăn. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ đơn vị góp phần thúc đẩy công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao nhất.

Trải qua 78 năm rèn luyện, phấn đấu, lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô ngày càng phát triển, lớn mạnh; không chỉ dừng lại ở cơ quan tham mưu chuyên trách cấp Công an Thành phố mà các phòng, Công an các quận, huyện, thị xã đều được bố trí bộ phận làm công tác tham mưu góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu trong toàn CATP. Phòng Tham mưu CATP đã có nhiều cán bộ rèn luyện, phấn đấu trưởng thành giữ các chức vụ quan trọng, là lãnh đạo cấp cục, cấp CATP, chỉ huy các phòng ban, Công an cấp quận, huyện, là chỉ huy, cán bộ chủ chốt cấp đội, cấp Công an xã.

Lực lượng Tham mưu CATP đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: 02 Huân chương Chiến công hạng Hai, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 04 Huy chương Giải phóng và hàng trăm Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban giám đốc Công an Thành phố tặng cho tập thể và cá nhân.

Phòng Tham mưu Công an TP được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an Thành phố công nhận đạt danh hiệu chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh và Đơn vị Quyết thắng nhiều năm liền. Năm 2015, 2016, 2019 Phòng Tham mưu vinh dự được nhận cờ của Chính phủ và năm 2017, 2018, 2020, 2023 được nhận cờ Bộ Công an cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc”; năm 2021 được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, năm 2022 nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố…

Nhìn lại chặng đường 78 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô đã luôn phát huy bản chất cách mạng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, khẳng định những bước trưởng thành vượt bậc về tư tưởng và tổ chức, bản lĩnh vững vàng, trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ sắc bén hơn, trang bị hậu cần kỹ thuật từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng cao của công tác tham mưu trong giai đoạn cách mạng mới; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tham mưu Công an Hà Nội đã tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước cùng đất nước trên con đường đổi mới và hội nhập, phát triển. Lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các lực lượng bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.