68 doanh nghiệp nợ ngân hàng gần 20.000 tỷ đồng nợ xấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hiện có, 68 doanh nghiệp có dư nợ cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng từ 5.000 tỷ đồng, với tổng dư nợ 827.958 tỷ đồng. Trong đó nợ xấu là 19.996 tỷ đồng, chiếm 2,42% tổng dư nợ.

Thống kê của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), trong tổng số gần 9,5 triệu tỷ đồng dư nợ toàn hệ thống tính đến nay thì dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhà nước đạt 455.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,92% tổng dư nợ nền kinh tế (giảm 0,99% so với cuối năm 2020).

Dư nợ tín dụng doanh nghiệp tư nhân đạt gần 4,2 triệu tỷ đồng, tăng 1,38% so với cuối 2020, chiếm tỷ trọng 45,16% tổng dư nợ nền kinh tế.

Dư nợ tín dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 343.521 tỷ đồng, tăng 0,42% so với cuối năm 2020, chiếm tỷ trọng 3,71% tổng dư nợ nền kinh tế.

68 doanh nghiệp nợ ngân hàng gần 20.000 tỷ đồng nợ xấu ảnh 1

Có 68 doanh nghiệp đang vay các ngân hàng trên 5.000 tỷ đồng

Dư nợ tín dụng đối với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đạt 7.496 tỷ đồng, tăng 0,66% so với cuối năm 2020, chiếm tỷ trọng 0,08% tổng dư nợ nền kinh tế.

Dư nợ tín dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân đạt hơn 4,17 triệu tỷ đồng, tăng 0,19% so với cuối năm 2020, chiếm tỷ trọng 45,08% tổng dư nợ nền kinh tế .

Còn lại là dư nợ khác đạt trên 97.000 tỷ đồng, giảm 1,09% và chiếm tỷ trọng 1,05% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trong đó, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng cho các doanh nghiệp có dư nợ cấp tín dụng từ 500 tỷ đồng trở lên là trên 3,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, riêng Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là 76.371 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của nhóm doanh nghiệp này là 1,65%, tương đương 52.990 tỷ đồng, trong đó nợ xấu tại VDB là 27.893 tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp được các tổ chức tín dụng cấp tín dụng từ 5.000 tỷ đồng trở lên, hiện có tất cả là 68 doanh nghiệp. Trong đó có 8 Tập đoàn kinh tế Nhà nước; 9 Tổng Công ty Nhà nước và 51 doanh nghiệp khác. Tổng dư nợ tín dụng của các doanh nghiệp này tại các tổ chức tín dụng là 827.958 tỷ đồng (bao gồm cả dư nợ của VDB là 51.065 tỷ đồng).

Đáng nói, nợ xấu của nhóm này đến thời điểm 31/12/2020 là 19.996 tỷ đồng (riêng VDB là 16.045 tỷ đồng), tương đương tỷ lệ nợ xấu là 2,42%.