500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam đang phát triển như thế nào?

  • 11/08/2022 08:42
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  Nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện chiếm 0,089% tổng số doanh nghiệp nhưng chiếm 13% tổng tài sản.
500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam đang phát triển như thế nào? ảnh 1

Doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia (NCIF- Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp cùng Viện Konrad Andenauer Stiftung Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá 500 doanh nghiệp (DN) tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500).

Báo cáo của nhóm nghiên cứu cho biết, năm 2019, số doanh nghiệp tư nhân là 647,6 nghìn doanh nghiệp, chiếm 96,88% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp 15,12 triệu tỷ đồng (57%) tổng doanh thu thuần và thu hút hơn 9 triệu lao động.

Trong đó, nhóm VPE500 (chiếm 0,089% tổng số doanh nghiệp) đã tạo việc làm cho 10,4% lao động, chiếm 13% tổng tài sản và tạo ra 15,8% doanh thu thuần. “VPE500 có thể coi như lực lượng dẫn dắt, tạo ảnh hưởng trên thị trường và kết quả hoạt động của nhóm doanh nghiệp này có thể coi như hàn thử biểu của khu vực doanh nghiệp”- báo cáo đánh giá.

TS Trần Toàn Thắng- Trưởng Ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp (NCIF) cho biết, xét riêng cho danh mục VPE500 của năm 2019 trong giai đoạn 2016-2019 cho thấy, quy mô của VPE500 tăng nhanh hơn các nhóm doanh nghiệp khác.

Các VPE500 có tốc độ tăng tài sản khoảng 15,4%/năm so với khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước nói chung (5,6%/năm); doanh thu tăng 11,7%/năm so với 6,6%/năm.

Nhóm doanh nghiệp VPE500 được đánh giá hoạt động vượt trội so với doanh nghiệp tư nhân trong nước nói chung trên khía cạnh quy mô và kết quả kinh doanh bình quân cũng như tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu và liên kết doanh nghiệp.

Cũng theo ông Trần Toàn Thắng, dù không có sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp, thậm chí có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn có lợi thế trong việc tiếp cận các nguồn lực như: đất đai, cơ hội đầu tư, thị trường tài chính, và cơ hội cung ứng hàng hoá, dịch vụ thông qua các ưu đãi thu hút đầu tư hoặc quy định về điều kiện tham gia đấu thầu, cũng như tiềm lực với các khách hàng xuất khẩu…

Ông Florian Constantin Feyerabend- Trưởng đại diện Viện Konrad Andenauer Stiftung Việt Nam đánh giá doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ lớn và có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp nằm trong top 500 của khu vực tư nhân vẫn đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường, có ảnh hưởng đến nền kinh tế, giúp định hình kinh doanh và đóng góp quan trọng của Việt Nam trong tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.

Dù vậy, NCIF vẫn cho rằng, nhóm VPE500 của Việt Nam chưa trở thành lực lượng hùng mạnh như kỳ vọng, chưa có nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn đạt được tầm cỡ thế giới.

Một số doanh nghiệp tư nhân lớn đã xuất hiện nhưng số lượng chưa nhiều và các thương hiệu Việt Nam vẫn có giá trị thấp hơn các thương hiệu của nhiều quốc gia Đông Nam Á. Doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ và vừa gặp nhiều trở ngại (cả khách quan và chủ quan) trong quá trình phát triển, cần được có hỗ trợ phát triển.

Tin cùng chuyên mục