Nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử phải bổ sung giấy phép kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo quy định mới tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP, để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam, thương nhân, tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương trước ngày 1/1/2023 nếu chưa có đủ theo quy định. 
Nhà đầu tư nước ngoài phải bổ sung giấy phép kinh doanh thương mại điện tử trước ngày 1-1-2023

Nhà đầu tư nước ngoài phải bổ sung giấy phép kinh doanh thương mại điện tử trước ngày 1-1-2023

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT&KTS- Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc bổ sung giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực TMĐT đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới website/ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT.

Khi đăng ký website/ứng dụng thương mại điện tử, doanh nghiệp cần cung cấp: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập (đối với tổ chức); bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân), giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) (Theo quy định Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 55 của nghị định số 52/2013/NĐ-CP).

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được xác nhận đăng ký website/ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT và đang hoạt động mà chưa có giấy phép kinh doanh theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP cũng cần bổ sung giấy phép.

Cục TMĐT&KTS đề nghị các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài cập nhật hồ sơ, bổ sung Giấy phép kinh doanh qua cổng online.gov.vn, 1-1-2023 (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP).

Theo Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải bổ sung giấy phép kinh doanh.