“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”

“50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang”

ANTD.VN - Tối 13-4, chương trình nghệ thuật “50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Với sự tham gia của hơn 340 nghệ sĩ, chiến sĩ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, chương trình đã tái hiện những chặng đường vinh quang, những cống hiến, hy sinh của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.