32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 132 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 232 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 332 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 432 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 532 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 632 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 732 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 832 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 932 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 1032 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 1132 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 1232 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 1332 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan ảnh 14

32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan

ANTD.VN - Những tiêm kích F-16 đã nghỉ hưu của Na Uy sẽ được bàn giao cho Romania, giúp quốc gia vùng Balkan này nâng cấp trang bị theo tiêu chuẩn NATO.