32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan

32 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng có 'cuộc sống mới' tại Balkan

ANTD.VN - Những tiêm kích F-16 đã nghỉ hưu của Na Uy sẽ được bàn giao cho Romania, giúp quốc gia vùng Balkan này nâng cấp trang bị theo tiêu chuẩn NATO.