16 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 116 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 216 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 316 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 416 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 516 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 616 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 716 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 816 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 916 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 1016 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 1116 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 1216 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 1316 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 1416 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 1516 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 1616 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 1716 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 1816 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva ảnh 19

16 tên lửa diệt hạm cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva

ANTD.VN - 16 tên lửa diệt hạm P-1000 Vulkan cực kỳ uy lực đã chìm theo soái hạm Moskva xuống Biển Đen. Đây không chỉ là tổn thất vật chất mà còn ảnh hưởng tới tinh thần đối với Hải quân Nga.