12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của 12 ngày đêm rực lửa của

12 ngày đêm rực lửa của "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

ANTD.VN - Hơn 80 tài liệu, hình ảnh về 12 ngày đêm rực lửa của chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đang được trưng bày giới thiệu tới người dân Thủ đô tại Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hà Nội (số 20 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, TP Hà Nội).