Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng

Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng

ANTD.VN -  Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt Youtuber Thơ Nguyễn 7,5 triệu đồng vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, cổ suý mê tín dị đoan.