Yêu cầu các cục thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng thời hạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp đúng thời hạn. Cục trưởng các Cục Thuế chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý hoàn thuế.

Những tháng cuối năm 2023 đến nay, việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn nhiều doanh nghiệp bức xúc phản ánh tình trạng chậm, muộn, ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Trong văn bản mới đây gửi các Cục Thuế, Tổng cục Thuế thừa nhận tại một số Cục Thuế tỉnh, thành phố chưa chủ động trong tổ chức thực hiện quản lý hoàn thuế GTGT, vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thuế, trong năm 2024, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng các Cục Thuế chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý hoàn thuế GTGT trên địa bàn.

Cơ quan Thuế đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của người nộp thuế đúng thời hạn (6 ngày làm việc đối với hồ sơ được phân loại hoàn thuế trước và 40 ngày đối với hồ sơ được phân loại kiểm tra trước kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế); giải quyết hoàn thuế đúng đối tượng và trường hợp được hoàn theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp đúng thời hạn

Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp đúng thời hạn

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị chủ động tuyên truyền, hướng dẫn ngay từ khâu kê khai hồ sơ khai thuế, kê khai hồ sơ đề nghị hoàn thuế và các thủ tục về hoàn thuế để hạn chế các vướng mắc.

Đối với các doanh nghiệp đã được hoàn thuế, phân công các đơn vị chủ động rà soát, thu thập thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp hoàn thuế GTGT, thông tin về các bên liên quan để có đầy đủ thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá rủi ro đối với doanh nghiệp hoàn thuế và các bên liên quan, trên cơ sở đó, lựa chọn đối tượng để thực hiện kiểm tra, thanh tra.

Trường hợp phát hiện bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ có rủi ro cao, cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp hoàn thuế đề xuất bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ; hoặc có văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ đề xuất bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp hoàn thuế.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT được phân loại kiểm tra trước thì phải thông báo cho người nộp thuế lý do chưa thực hiện hoàn thuế do còn phải xác minh đảm bảo công khai, minh bạch. Cơ quan thuế phải thực hiện giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế đối với số thuế đã có kết quả kiểm tra, xác minh đủ điều kiện hoàn, không chờ kết quả xác minh toàn bộ mới giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế hoặc không được hoàn thuế thì Cục Thuế ban hành văn bản thông báo trả lời cho người nộp thuế biết.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp xuất khẩu đang được kiểm tra, xác minh mà đã quá thời hạn giải quyết theo quy định, nếu chưa phát hiện các hành vi gian lận về thuế thì cơ quan thuế căn cứ hồ sơ và các tài liệu kèm theo của doanh nghiệp cung cấp để xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thuế và thực hiện giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp sau khi giải quyết hoàn thuế, cơ quan Thuế phát hiện doanh nghiệp có hành vi kê khai sai về số thuế đề nghị hoàn thuế thì cơ quan thuế thu hồi số tiền thuế đã hoàn, xử phạt và tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định, đồng thời doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi vi phạm của mình.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để phòng ngừa việc lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước. Nếu phát hiện hành vi, dấu hiệu gian lận nhằm trục lợi tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước thì củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan công an điều tra, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế được biết và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý.