Cần có luật về xử lý tài sản bảo đảm

Cần có luật về xử lý tài sản bảo đảm

ANTD.VN -Đến thời điểm này các chuyên gia nhận định, quyền xử lý tài sản đảm bảo (TSBĐ) của tổ chức tín dụng (TCTD) vẫn tiếp tục bị lung lay và đang đứng trước nguy cơ giảm hiệu lực trong xử lý nợ xấu. “Trong trường hợp này chúng ta cần một luật chuyên biệt về xử lý nợ xấu”, TS Võ Trí Thành kiến nghị.
Xử lý nợ xấu: Để luật chuyển thành lực

Xử lý nợ xấu: Để luật chuyển thành lực

ANTD.VN -Năm 2015 là một năm được đánh giá là thành công của ngành ngân hàng trong việc xử lý nợ xấu. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục xây dựng đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.