Hà Nội sẽ đầu tư phần mềm mô phỏng hoạt động giao thông

Hà Nội sẽ đầu tư phần mềm mô phỏng hoạt động giao thông

ANTD.VN - Việc áp dụng phần mềm mô phỏng hệ thống giao thông sẽ cho thấy trực quan các dòng giao thông hiện trạng cũng như các phương án dự kiến tổ chức giao thông, từ đó có những đánh giá các giải pháp cụ thể để chọn phương án tối ưu.