• Quốc lộ 1 bỗng thành cao tốc, đường gom xe máy vẫn trên giấy

    Quốc lộ 1 bỗng thành cao tốc, đường gom xe máy vẫn trên giấy

    ANTĐ -Đường sá tốt nên nhưng TNGT lại gia tăng, đó là nghịch lý đang xảy ra trên QL1, đoạn Hà Nội - Bắc Giang. Đường cải tạo, nâng cấp trên nền đường cũ nhưng khi thiết kế lại không có làn cho xe máy, trong khi tuyến đường này là tuyến xương sống, nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc và lượng xe máy đi lại khá lớn.