Xây dựng bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững

  • 18/05/2015 08:02
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTĐ - Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015, ông Vorapong Vorasuntharosoth - Giám đốc quan hệ Chính phủ khu vực Đông Nam Á, đồng Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam cho biết: “Để thúc đẩy hiệu quả của phát triển bền vững, cần một công cụ đo lường để ghi lại những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình này. 

 Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đặt kế hoạch xây dựng bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững, bao gồm các tiêu chí phù hợp với bối cảnh chính trị và xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế cho tất cả các bên liên quan như: doanh nghiệp, chính quyền, nhà đầu tư và công chúng”.

Tin cùng chuyên mục