• Kết nối vì mục tiêu phát triển, đóng góp cho Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo

    Kết nối vì mục tiêu phát triển, đóng góp cho Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo

    ANTD.VN - Lễ thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (VINEU) vừa diễn ra ngày 16-10 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Việc thành lập VINEU là quá trình vận động, kết nối các chuyên gia và trí thức người Việt tại các nước châu Âu, với mục tiêu phát triển và đóng góp cho Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.