• Kinh doanh thua lỗ Vinalines xin bán tàu biển

    Kinh doanh thua lỗ Vinalines xin bán tàu biển

    ANTD.VN - Tổng công ty vận tải biển Việt Nam (Vinalines) vừa đề xuất được bán tàu biển Vinalines Trader có giá trị lúc mua hơn 500 tỷ đồng để chặn đà thua lỗ.