Việt Nam và Thái Lan hợp tác về đầu tư chứng khoán

(ANTĐ) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, cơ quan này và Sở Chứng khoán Thái Lan (SET) vừa ký Bản ghi nhớ về xác lập khung hợp tác phát triển dài hạn giữa hai bên.

Việt Nam và Thái Lan hợp tác về đầu tư chứng khoán

(ANTĐ) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, cơ quan này và Sở Chứng khoán Thái Lan (SET) vừa ký Bản ghi nhớ về xác lập khung hợp tác phát triển dài hạn giữa hai bên.

Theo đó, trong thời hạn 5 năm, hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về quản lý thị trường chứng khoán, tạo cơ hội kinh doanh mới cho các nhà đầu tư thông qua cơ chế liên kết mạng và những hoạt động mang tính bắc cầu quan hệ.

Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp của hai nước niêm yết chứng khoán trên cả hai thị trường chứng khoán của Việt Nam và Thái Lan. Hai nước sẽ thông qua các bộ luật và quy chế liên quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động niêm yết trên. Kết quả thăm dò ý kiến do SET tiến hành mới đây cho thấy, 43% các công ty niêm yết được hỏi rất quan tâm đầu tư tới việc vào Việt Nam.

Hùng Anh