Việt Nam nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna do Việt Nam đề xuất là đóng góp thực chất, trách nhiệm của chúng ta vào công việc của Hội đồng Nhân quyền, đúng như tinh thần phương châm tham gia đó là: “Tôn trọng và Hiểu biết. Đối thoại và Hợp tác. Tất cả quyền con người cho tất cả mọi người”.

Thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm

Phát biểu trong cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hà Nội ngày 4-4, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu (EP) Udo Bullmann khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) coi Việt Nam là đối tác hợp tác ưu tiên và quan trọng. Người đứng đầu cơ quan về nhân quyền của EP đánh giá cao những thành tựu phát triển mà Việt Nam cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự khóa họp 52 Hội đồng Nhân quyền

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự khóa họp 52 Hội đồng Nhân quyền

Những nhận định tích cực và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quyền con người, được Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của EP đưa ra trong bối cảnh nước ra vừa bắt đầu đảm nhiệm vai trò thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Theo đó, Việt Nam cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; mong muốn đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả hơn vào nỗ lực chung thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Cam kết của chúng ta được thể hiện ngay bằng hoạt động tích cực, trách nhiệm và hiệu quả mà dấu ấn nổi bất là việc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Khóa họp 52 diễn ra ngày 3-4, tại trụ sở Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), đã đồng thuận thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA). Đây là hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất và soạn thảo.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Nghị quyết là một dấu ấn nổi bật của Việt Nam tại Khóa họp đầu tiên trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, thể hiện đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam vào công việc của Hội đồng Nhân quyền. Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Nghị quyết đã truyền tải đi nhiều thông điệp lớn và tích cực, trong đó có về hợp tác và đoàn kết quốc tế, tôn trọng tính đa dạng, hòa hợp, qua đó giúp thúc đẩy đồng thuận, hòa hợp, hàn gắn và không khí hợp tác tại Hội đồng Nhân quyền, trong bối cảnh nhiều diễn đàn quốc tế thời gian qua bị chia rẽ sâu sắc, thậm chí chính trị hoá.

Do đó, việc Việt Nam đề xuất Nghị quyết tại Hội đồng Nhân quyền rất kịp thời, đáp ứng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về kỷ niệm và đề cao Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền và Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna, hai văn kiện quan trọng về quyền con người, thể hiện vai trò Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền và cộng đồng quốc tế.

Việc Nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận, có sự đồng bảo trợ của 98 quốc gia cho thấy, Nghị quyết do Việt Nam đề xuất và soạn thảo đã thể hiện sự quan tâm và ưu tiên chung của các nước và cộng đồng quốc tế, thu hút được sự hưởng ứng, tham gia ủng hộ của đông đảo các nước, được sự đánh giá cao của các bên. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng Nghị quyết sẽ góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, quyết tâm và hành động của các nước thành viên và cộng đồng quốc tế trong hiện thực hóa các mục tiêu, tôn chỉ về quyền con người đề ra trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền và Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna. Đây cũng là đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam vào công việc của Hội đồng Nhân quyền, đúng như tinh thần phương châm tham gia của Việt Nam vào cơ quan này, đó là: “Tôn trọng và Hiểu biết. Đối thoại và Hợp tác. Tất cả quyền con người cho tất cả mọi người”.

Thành tựu bảo đảm quyền con người được ghi nhận

Việc Việt Nam tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả trên cương vị thành viên mới trong lần thứ hai trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều phương diện. Cùng với tăng cường sự tham gia, hợp tác quốc tế, điều này tiếp tục góp phần quan trọng khẳng định chủ trương, quan điểm đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về đặc biệt coi trọng và phát huy hiệu quả nhân tố con người trong phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Đồng thời, cũng khẳng định những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật.

Để có cơ sở pháp lý thúc đẩy và bảo vệ, bảo đảm quyền con người, Nhà nước Việt Nam đã có những nỗ lực không ngừng cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người. Việt Nam đã xây dựng hệ thống pháp luật quốc gia, trong đó tích cực nội luật hóa các nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người; bảo đảm sự hài hòa giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế.

Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 được xem là đỉnh cao trong hoạt động lập hiến về bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, khẳng định sự nhất quán về nội dung quyền con người, quyền công dân trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992; đồng thời, bổ sung nhận thức mới, đầy đủ, sâu sắc và toàn diện hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và chuẩn mực quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.

Đường lối, chủ trương xuyên suốt thúc đẩy quyền con người ở nước ta đã cụ thể hóa bằng chính sách phát triển kinh tế-xã hội là công bằng, hướng tới mọi đối tượng, không chỉ chú trọng phát triển kinh tế ở thành thị, mà luôn dành nguồn lực lớn, sự quan tâm sâu sắc tới xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống người nông dân. Qua mỗi năm, từng giai đoan, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội ở nước ta đều có sự thay đổi cơ bản.

Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực và thế giới về tỷ lệ phụ nữ tham gia đời sống chính trị (gần 30% đại biểu Quốc hội là phụ nữ). Là quốc gia có thu nhập trung bình thấp, song Việt Nam nằm trong số các quốc gia có chỉ số phát triển con người (HDI) cao, tạo nền tảng vững chắc để cải thiện đời sống nhân dân đồng thời phản ánh sự phát triển của xã hội và bảo đảm quyền con người tại Việt Nam. Trong tiến trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam tôn trọng các cam kết quốc tế của mình, trong đó có những nội dung về quyền con người, đến nay đã phê chuẩn 7/9 Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người.

Với vai trò là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam cùng với cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đã có những đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả vào nỗ lực chung thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.