Video: Khởi công chế tác Phật ngọc lớn nhất thế giới

(ANTĐ) - Đại lễ khởi công chế tác tượng Đức Phật tổ Thích Ca mâu Ni bằng ngọc bích vừa diễn ra tại Công ty Thần Châu Ngọc Việt (Hải Dương). Đây sẽ là pho tượng Đức Phật tổ được làm bằng ngọc bích lớn nhất thế giới.

Video: Khởi công chế tác Phật ngọc lớn nhất thế giới

(ANTĐ) - Đại lễ khởi công chế tác tượng Đức Phật tổ Thích Ca mâu Ni bằng ngọc bích vừa diễn ra tại Công ty Thần Châu Ngọc Việt (Hải Dương). Đây sẽ là pho tượng Đức Phật tổ được làm bằng ngọc bích lớn nhất thế giới.

Việt Anh - Huyền Trang