Vì sao tốc độ sinh lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội giảm dần?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quy mô quỹ bảo hiểm xã hội tăng nhanh qua các năm, đến cuối năm 2022 gấp khoảng 175 lần so với quy mô đầu tư quỹ năm 1998.

Báo cáo về công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, quy mô quỹ Bảo hiểm xã hội tăng nhanh qua các năm, dự kiến đến cuối năm 2022, quy mô các quỹ đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng.

Với quy mô quỹ này, đã gấp khoảng 175 lần quy mô đầu tư năm 1998, gấp 2,1 lần quy mô các quỹ năm 2016 (năm đầu thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Tuy nhiên, LĐ-TB&XH đánh giá, tốc độ sinh lời từ hoạt động đầu tư còn hạn chế và có xu hướng giảm dần do danh mục đầu tư chủ yếu là trái phiếu Chính phủ và lãi suất trái phiếu Chính phủ có xu hướng giảm mạnh từ mức trung bình khoảng 8-9%/năm còn khoảng 2,8-2,5%/năm vào năm 2021.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, nguyên nhân dẫn đến tốc độ sinh lời chưa cao, có xu hướng giảm, trước hết phải nhìn nhận Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 không quy định phải có chiến lược đầu tư dài hạn và kế hoạch đầu tư trung hạn.

Trong khi đó, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn quỹ đi đôi với sinh lời. Ngoài ra, danh mục đầu tư chủ yếu là đầu tư trái phiếu Chính phủ, cho ngân sách nhà nước vay và gửi tiền tại các ngân hàng thương mại; chưa quy định hình thức ủy thác đầu tư.

Đồng thời, chưa có quy định cụ thể về quản trị rủi ro đối với cơ quan bảo hiểm và quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư đối với các sản phẩm đầu tư để phòng ngừa rủi ro.

Nhằm nâng cao tốc độ sinh lời, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 theo hướng bổ sung mục riêng về đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội gồm 3 Điều, trong đó quy định về nguyên tắc đầu tư, danh mục đầu tư và phương thức đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư. Bộ cho rằng, đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.