• Vẻ đẹp Hà Nội từ khuôn hình trên cao

    Vẻ đẹp Hà Nội từ khuôn hình trên cao

    ANTD.VN - Với sự phát triển của các khu đô thị mới, cao ốc cùng các cây cầu, công trình giao thông mới, Hà Nội đang ngày càng hiện đại và xứng tầm châu lục. Theo quy hoạch, đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, đô thị loại đặc biệt, là một trong những trung tâm kinh tế, giao dịch, thương mại, dịch vụ của cả nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.