Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán dừng ngay việc đặt lệnh tự động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện rà soát và dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động do hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng sự ổn định của thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán liên quan đến hoạt động sử dụng thuật toán, robot và lệnh tần suất cao trong đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Theo đó, UBCKNN cầu các công ty chứng khoán thực hiện rà soát và dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động; đồng thời có biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn các hình thức đặt lệnh tự động và yêu cầu nhà đầu tư chấm dứt việc sử dụng hình thức trên khi chưa được cơ quan quản lý cho phép.

Nhiều công ty chứng khoán đã sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán

Nhiều công ty chứng khoán đã sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán

Theo UBCKNN, qua công tác quản lý và giám sát với hoạt động cung ứng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, cơ quan này đã nhận thấy có hiện tượng sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn. Hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro và làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường chứng khoán.

Cụ thể, việc đặt lệnh tự động làm gia tăng đột biến lệnh từ các công ty chứng khoán vào Sở Giao dịch Chứng khoán trong cùng một thời điểm, dẫn đến số lệnh vào sàn vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây hiện tượng quá tải hệ thống.

Đồng thời, hoạt động này cũng gây ra nguy cơ dẫn đến việc đổ vỡ dây chuyền khi thị trường chứng khoán diễn biến xấu, từ đó tác động tiêu cực đến công tác quản trị rủi ro của công ty chứng khoán.

Căn cứ vào quy định về giao dịch chứng khoán trực tuyến tại Thông tư số 13/2017 và Thông tư số 73/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, UBCKNN cho biết, việc sử dụng các công nghệ trên để đặt lệnh chưa được phép thực hiện.

Do đó, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề trên.