Ưu đãi cho chuyên gia thực hiện dự án ODA

  • 05/10/2009 08:19
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 119/2009/QĐ-TTg, thay thế cho Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31-10-1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

Ưu đãi cho chuyên gia thực hiện dự án ODA

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 119/2009/QĐ-TTg, thay thế cho Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31-10-1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

Theo đó, chuyên gia nước ngoài và thành viên gia đình họ được hưởng ưu đãi về thị thực, ngoại hối, đăng ký lưu trú; cấp, đổi bằng lái xe, đăng ký xe, mang ngoại tệ vào Việt Nam, được chuyển đổi ra ngoại tệ và mang ra khỏi Việt Nam các khoản thu nhập hợp pháp khác.

Chuyên gia lưu trú tại Việt Nam (dưới 183 ngày) được miễn thuế khi tạm nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam một số vật dụng cần thiết phục vụ nhu cầu công tác và sinh hoạt; được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện chương trình, dự án ODA. Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của chuyên gia và thành viên gia đình họ tại Việt Nam được miễn trưng thu, trưng dụng, tịch thu. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20-11-2009.

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục