Trung tâm đăng kiểm tăng đột biến, cạnh tranh không lành mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ GTVT cho hay, số lượng các đơn vị đăng kiểm được thành lập mới tăng đột biến, vượt quá nhu cầu đăng kiểm phương tiện.

Trả lời kiến nghị về việc đề nghị sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP bổ sung quy hoạch mạng lưới các trung tâm đăng kiểm cho phù hợp với từng địa phương, Bộ GTVT cho rằng, thời gian qua, số lượng các trung tâm đăng kiểm đã tăng đột biến.

Theo đó, Bộ GTVT thông tin, ngày 24/11/2017 Quốc hội đã ban hành Luật Quy hoạch. Theo đó, đơn vị đăng kiểm không thuộc danh mục các quy hoạch được thực hiện theo quy định của luật.

Vì vậy, từ ngày 1/1/2019 khi Luật Quy hoạch có hiệu lực đã bãi bỏ việc thực hiện Quy hoạch để quản lý mạng lưới các đơn vị đăng kiểm. Do đó, ngày 8/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2018/NĐCP Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (thay thế Nghị định số 63/2016/NĐ-CP) không còn quy định điều kiện khi xây dựng Trung tâm đăng kiểm phải thỏa mãn Quy hoạch tổng thể mạng lưới các đơn vị đăng kiểm như đã quy định trước đây để phù hợp với Luật Quy hoạch.

Trung tâm đăng kiểm tăng đột biến, cạnh tranh không lành mạnh ảnh 1

Nhiều Trung tâm đăng kiểm vi phạm thời gian qua đã bị Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn

Đối với các đơn vị đăng kiểm triển khai mới ngoài việc phải đáp ứng các quy định của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới còn phải phù hợp với Quy hoạch địa phương theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và mục đích sử dụng đất của địa phương.

“Qua công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đăng kiểm phương tiện đường bộ, Bộ GTVT nhận thấy từ thời điểm Nghị đinh 139/2018/NĐ-CP có hiệu lực đến nay số lượng các đơn vị đăng kiểm được thành lập mới tăng đột biến so với thời gian trước đây. Việc số lượng đơn vị đăng kiểm vượt quá nhu cầu đăng kiểm phương tiện ở một số địa phương có nguy cơ dẫn tới việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các trung tâm đăng kiểm làm ảnh hưởng đến chất lượng đăng kiểm phương tiện”- đại diện Bộ GTVT cho hay.

Trên cơ sở này, Bộ GTVT cho biết, thời gian tới sẽ đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo Chính phủ những nội dung cần xem xét điều chỉnh (nếu có) nhằm tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ bao gồm cả việc xem xét báo cáo Quốc hội bổ sung quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vào Luật Quy hoạch trong trường hợp cần thiết.