• Rà soát, lắp đặt các trụ cấp nước chữa cháy

    Rà soát, lắp đặt các trụ cấp nước chữa cháy

    ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các công ty cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội rà soát, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy theo dự án đã được UBND thành phố giao, bảo đảm đúng tiến độ nhằm đáp ứng kịp thời khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.