Tắc dòng tiền - doanh nghiệp xin gỡ cơ chế

Tắc dòng tiền - doanh nghiệp xin gỡ cơ chế

ANTD.VN - Dù thanh khoản đang cạn kiệt do tắc mọi kênh huy động vốn, song nhiều doanh nghiệp cho biết họ không xin Nhà nước cứu trợ bằng tiền mà chỉ xin gỡ cơ chế để có thể bán tài sản, dự án, sản phẩm để thanh toán cho nhà đầu tư.
Nhiều nhà đầu tư bán trái phiếu trước hạn, Bộ Tài chính khuyến cáo gì?

Nhiều nhà đầu tư bán trái phiếu trước hạn, Bộ Tài chính khuyến cáo gì?

ANTD.VN - Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ. Bộ Tài chính đã đưa ra các khuyến cáo đối với các chủ thể tham gia thị trường.