Tổng cục Thuế: CPI biến động chưa đến mức phải điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

  • 02/09/2019 16:17
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Tổng cục thuế cho rằng chỉ số CPI đến hết 6 tháng đầu năm 2019 so với 1/7/2013 chưa đến mức biến động phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế TNCN.

Tổng cục Thuế cho biết, tại Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 có hiệu lực từ 01/07/2013, quy định: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, Luật quy định trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Tổng cục Thuế: CPI biến động chưa đến mức phải điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân ảnh 1

Tổng cục Thuế cho rằng CPI chưa đến mức biến động phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh 

“Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã thường xuyên cập nhật chỉ số giá tiêu dùng theo các công bố của Tổng cục Thống Kê để đảm bảo quản lý thuế theo đúng quy định của Luật” – Tổng cục Thuế cho biết.

Đồng thời cơ quan quản lý thuế dẫn số liệu, nếu CPI cả nước năm tháng 1/7/2013 (Thời điểm Luật thuế TNCN sửa đổi năm 2012 có hiệu lực) là 100 thì năm 2014 là 104,82; năm 2015 là 105,49; năm 2016 là 108,29; năm 2017 là 112,11; năm 2018 là 116,07; 6 tháng đầu năm 2019 là 118,17.

Như vậy, chỉ số CPI đến hết 6 tháng đầu năm 2019 so với 1/7/2013 tăng 18,17%, chưa đến mức biến động (20%) phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế TNCN.

Theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, dự kiến mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4%, dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể vượt trên 20% so với thời điểm Luật số 26/2012/QH13 có hiệu lực” – Tổng cục Thuế khẳng định.

Đồng thời, cơ quan quản lý thuế cho biết thêm hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật thuế TNCN cùng với việc rà soát đánh giá tổng kết toàn diện chính sách thuế TNCN để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định.

Tin cùng chuyên mục