• Người Hà Nội tiêu thụ hải sản bình thường

    Người Hà Nội tiêu thụ hải sản bình thường

    ANTĐ - Dạo một vòng qua các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Thành Công, Linh Lang, Ngọc Hà… sáng 3-5, chúng tôi nhận thấy, tuy sức mua hải sản giảm nhẹ, song các tiểu thương vẫn tỏ ra khá lạc quan.