Tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng nhờ cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành

  • 10/09/2018 10:17
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, Việt Nam đã cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng nhờ cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành ảnh 1

Thời gian thông quan hàng hóa được rút ngắn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Ngày 10-9, Diễn đàn Kinh tế tư nhân phối hợp với Tổng cục Hải quan, tổ chức tạo thuận lợi thương mại đã tổ chức hội nghị “Bước kế tiếp trong tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam”.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc tạo lập môi trường cạnh tranh là ưu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Mục tiêu chủa Chính phủ là xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở mục tiêu này, Chính phủ đã có nhiều việc làm cụ thể như: hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, cắt bỏ rào cản là điều kiện kinh doanh bất hợp lý, thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết…

Về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, các bộ đã ban hành 15 văn bản thực thi cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đã cắt giảm 1.700/9.929 dòng hàng, đạt 34,3% so với yêu cầu của Chính phủ và đạt 28,3% so với dự kiến.

Văn phòng Chính phủ đang đôn đốc các bộ, ngành để đảm bảo hành thành mục tiêu Chính phủ đề ra.

Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, đã chính thức cắt giảm, đơn giản hóa 968/6.213 điều kiện, đạt 31,27% theo yêu cầu của Chính phủ và đạt 25,5% so với dự kiến.

Đến nay, các Bộ đã trình Chính phủ 23 Nghị định, trong đó có 4 Nghị định đang được lãnh đạo Chính phủ xem xét ký trước khi ban hành; 15 Nghị định đã và đang được lấy ý kiến.

Dự kiến, sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định thực thi cắt giảm điều kiện kinh doanh thì số điều kiện kinh doanh được cắt giảm theo phương án của các Bộ sẽ là trên 2.800 điều kiện kinh doanh.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, nhờ quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, năm 2017, GDP của Việt Nam tăng 6,81% và dự kiến năm 2018 tăng 7%.

Chi phí của doanh nghiệp được cắt giảm mạnh. Nếu như năm 2016, doanh nghiệp mất 30 triệu ngày công cho thủ tục xuất nhập khẩu thì năm 2017, với 11 triệu bộ hồ sơ xuất nhập khẩu, doanh nghiệp đã tiết kiệm 200 triệu USD, tương đương trên 4.000 tỷ đồng nhờ việc cắt giảm điều kiện, thủ tục.

“Hội nghị kết nối doanh nghiệp hôm nay với mục tiêu cắt giảm chi phí chính thức và không chính thức, chúng tôi đánh giá cao. Tinh thần của Chính phủ là hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là sự hài lòng của Chính phủ”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (GATF) đã công bố dự án trợ giúp Việt Nam hiện đại hóa và cải cách thủ tục thương mại liên quan đến xuất nhập khẩu.

Dự án bao gồm việc điều chỉnh, sửa đổi các quy định pháp lý và quản lý, hỗ trợ vận hành và công nghệ thồng tin cho hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS và các trợ giúp khác trong việc nghiên cứu và triển khai một hệ thống bảo lãnh thông quan hiện đại.

Dự án hướng đến việc xây dựng một cơ chế cho phép bộ ngành tham gia vào công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng được các phương pháp quản lý rủi ro hiện đại và các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Tin cùng chuyên mục