Tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô được sử dụng ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau phiên đấu giá biển số xe ô tô, số tiền trúng đấu giá thu về lên tới hàng chục tỷ đồng. Vậy theo quy định, khoản tiền thu được sẽ được chi ra sao?

Theo Điều 7, Nghị định 39/2023/NĐ-CP, Bộ Công an ký hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô với một tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá biển số xe ô tô. Hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và Điều 33, Luật Đấu giá tài sản 2016.

Như vậy, việc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được thực hiện thông qua một tổ chức đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô được ký kết giữa Bộ Công an và tổ chức đấu giá tài sản.

Ngoài ra, điều luật này cũng nêu rõ về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá. Cụ thể, với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá;

Chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng/ 1 biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

Theo quy định trên, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, còn thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành.

Một trong những biển số xe đã được đưa ra đấu giá

Một trong những biển số xe đã được đưa ra đấu giá

Bên cạnh đó, khoản 4, Điều 3, Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô cũng quy định, số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Còn theo Nghị định 39/2023/NĐ-CP, cùng thời điểm lập dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách Nhà nước để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đảm bảo an ninh trật tự, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Công an theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo các quy định trên, 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách Nhà nước sẽ được chi cho Bộ Công an để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất…