Đấu giá biển số xe, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện và người lái

Đấu giá biển số xe, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện và người lái

ANTD.VN - Hiện nay, Bộ Công an đang lấy ý kiến của người dân với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo đó, việc bán đấu giá không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân, mà còn thu về một khoản ngân sách phục vụ cho mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông cho địa phương và cả nước, tăng tính minh bạch trong việc cấp biển số xe và đặc biệt là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện và người lái.