Thưởng Tết, lương tháng 13 có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

ANTD.VN -Đến thời điểm hiện tại, nhiều cơ quan doanh nghiệp đã tiến hành chi thưởng Tết (còn gọi là lương tháng 13) cho cán bộ nhân viên. Tuy vậy, hiện có không ít người bày tỏ băn khoăn liệu khoản tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập?

Về căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất. Theo đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ gia cảnh, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện…

Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập tính thuế (từ 9 triệu đồng/tháng trở lên nếu không có người phụ thuộc).

Về tiền thưởng Tết hay còn gọi là “lương tháng 13”, Bộ luật Lao động không sử dụng thuật ngữ này. Đây thực chất là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, thu nhập từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trong đó bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức.

Như vậy, thưởng Tết, lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người lao động chỉ phải nộp thuế sau khi trừ các khoản giảm trừ mà vẫn còn dương (giảm trừ cho bản thân 9 triệu đồng/tháng; giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mỗi người 3.6 triệu đồng/tháng, các loại giảm trừ khác, tiền bảo hiểm).

Về cách tính thuế TNCN đối với thưởng Tết, lương tháng 13, người sử dụng lao động thưởng Tết, lương tháng 13 vào tháng nào (tháng dương lịch) thì cộng khoản thưởng, lương tháng 13 vào lương của người lao động nhận được trong tháng đó rồi tính thu nhập chịu thuế.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương được tính theo công thức sau: Thuế TNCN phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất.

Trong đó, thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ; Thu nhập chịu thuế = tổng thu nhập – các khoản được miễn.

Sau khi tính xong sẽ áp dụng phương pháp lũy tiến từng phần để tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.