• Đề xuất ban hành hàng loạt thuế chống đầu cơ nhà, đất

    Đề xuất ban hành hàng loạt thuế chống đầu cơ nhà, đất

    ANTD.VN - HoREA đề xuất đánh thuế thu nhập thuế suất rất cao với hành vi bán, chuyển nhượng lại nhà, đất ngay sau khi tạo lập nhằm triệt tiêu ý chí đầu cơ của nhà đầu tư “lướt sóng”; đồng thời đánh thuế người có nhiều nhà đất, thuế tài sản...