Thủ tục xóa nợ tiền thuế của doanh nghiệp Nhà nước

  • 29/09/2014 06:47
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa công bố 2 thủ tục hành chính về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007 đối với doanh nghiệp Nhà nước. 

Theo đó, người nộp thuế thuộc diện được xóa gửi hồ sơ đề nghị tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kiểm tra. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 60 ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ra quyết định xóa nợ thuế hoặc thông báo không thuộc phạm vi, đối tượng hoặc không đủ điều kiện xóa nợ thuế. Việc thực hiện các thủ tục này không mất lệ phí.

Tin cùng chuyên mục