Năm thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án phân vùng hạn chế xe máy

Năm thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án phân vùng hạn chế xe máy

ANTD.VN -Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, các thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu xây dựng Đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới lộ trình hạn chế hoặc dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn một số quận.