• Ngân sách Nhà nước thu 92 nghìn tỷ, chi 110 nghìn tỷ đồng

    Ngân sách Nhà nước thu 92 nghìn tỷ, chi 110 nghìn tỷ đồng

    ANTD.VN - Tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng 3 ước đạt 92,17 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý I đạt 280,9 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 3 ước đạt trên 110 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi quý I ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng.