Thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về an ninh mạng

Thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về an ninh mạng

ANTD.VN - Theo Nghị định 53/2022/NĐ-CP, từ ngày 1/10, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trực tiếp quyết định đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, tạm ngừng, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Đây là một trong những nội dung được quy định của Luật An ninh mạng.