Thu hồi phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định" của Công ty CP Đầu tư Vinamotor

ANTD.VN - Sở GTVT Hà Nội vừa có quyết định về việc xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở này quyết định thu hồi phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” đối với xe ô tô BKS: 29B-007.90 thuộc Công ty CP Đầu tư Vinamotor quản lý.

Sở GTVT vừa quyết định thu hồi phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định" 1 tháng đối với 1 nhà xe thuộc Công ty CP đầu tư Vinamotor (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở này quyết định thu hồi phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” đối với xe ô tô có BKS 29B-007.90 thuộc Công ty CP Đầu tư Vinamotor quản lý. Nguyên nhân do xe này đã vi phạm quy định theo Thông tư 10/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT.

Thời gian thu hồi phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” là 1 tháng.  Sở GTVT yêu cầu Công ty CP Đầu tư Vinamotor có trách nhiệm thu hồi phù hiệu nộp vê Sở GTVT Hà Nội trong vòng 7 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh hoạt động vận tải của đơn vị, có hình thức xử lý lái xe vi phạm, báo cáo Sở GTVT Hà Nội bằng văn bản trước ngày 30/11.

Nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục khai thác sau thời gian bị thu hồi phù hiệu, yêu cầu báo cáo Sở GTVT Hà Nội kết quả thực hiện nội dung văn bản này trước khi đơn vị nhận lại phù hiệu đã thu hồi.

Sở GTVT Hà Nội cũng giao thanh tra Sở kiểm tra, giám sất, xử lý nghiêm đối với phương tiện trên nếu cố tình vi phạm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.