Thông quan tự động mang lại nhiều lợi ích

ANTĐ - Cục Hải quan TP Hà Nội cho biết, từ 1-4 đến nay Hà Nội đã hoàn thành triển khai hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) tại 12 chi cục hải quan và nhận được sự ủng hộ, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp chia sẻ, so sánh với thủ tục hải quan điện tử  đang áp dụng, có thể thấy ngay lợi ích của VNACCS/VCIS như thời gian hồi đáp từ cơ quan hải quan chỉ mất vài giây thay cho 5-15 phút, doanh nghiệp không phải xuất trình bản khai gốc, khi có xác nhận trên hệ thống VNACCS/VCIS luồng xanh là được thông quan hàng hóa ngay.

Tuy nhiên, doanh nghiệp còn gặp khó khăn khi mở tờ khai, sai sót khai nhầm mã phân loại hàng, mã loại hình hàng hóa, địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến...