Từ 20-5: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về cấp 'sổ đỏ'

Từ 20-5: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về cấp 'sổ đỏ'

ANTD.VN -  Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến ‘sổ đỏ’ như sửa đổi thẩm quyền cấp Sổ đỏ, Resort, Villa, Condotel... cũng được cấp sổ đỏ.
Hàng loạt quy định mới về nhà ở sắp có hiệu lực

Hàng loạt quy định mới về nhà ở sắp có hiệu lực

ANTD.VN - Theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013, từ 8/2/2021, xây dựng tạm được cấp quyền sở hữu nhà ở, thay đổi tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu…
Từ 8/2/2021: Người dân có thể làm thủ tục cấp “sổ đỏ” tại nhà

Từ 8/2/2021: Người dân có thể làm thủ tục cấp “sổ đỏ” tại nhà

ANTD.VN - Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trong đó có nhiều nội dung mới nổi bật như từ 8/2/2021 người dân được làm thủ tục cấp “sổ đỏ” tại nhà, thêm cơ quan được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi “sổ đỏ”…