Nhiều lao động trẻ thiếu việc làm

Nhiều lao động trẻ thiếu việc làm

ANTD.VN -  Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam vẫn còn một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là nhóm lao động trẻ (từ 15-34 tuổi).
Người thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng

Người thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng

ANTD.VN -  Dịch Covid-19 bùng phát trong quý II-2021 đã khiến tỷ lệ người thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều tăng, trong đó, tình trạng này ở thành thị diễn ra nghiêm trọng hơn ở khu vực nông thôn.