Thanh toán qua internet gia tăng 30 - 50%/năm

ANTD.VN - Hôm nay, 2-11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn ngành về việc thực hiện “Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế” tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg, ngày 5/9/2016, của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, ngành ngân hàng đã triển khai Đề án 1726 tổng thể trong phát triển và nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ ngân hàng (DVNH) cho nền kinh tế. Đầu tiên là các kênh cung ứng DVNH cả truyền thống và hiện đại đều liên tục phát triển: Có 9.787 chi nhánh (CN), phòng giao dịch (PGD), 16.937 ATM, 222.831 POS, trên 60 TCTD áp dụng internet banking, 35 TCTD sử dụng mobile banking (không tính Quỹ tín dụng Nhân dân, CN & PGD của ngân hàng Chính sách Xã hội).

Thứ hai, sản phẩm DVNH phát triển đa dạng phong phú, có sản phẩm đã bắt kịp trình độ hiện đại của thế giới. Đến nay nguồn vốn đã đạt trên 6 triệu tỷ = 144% GDP, dư nợ 4,66 triệu tỷ, bằng 111% GDP năm 2015, 99,52 triệu thẻ cuối 2015 giá trị giao dịch qua thẻ 230,6 ngàn tỷ đồng, 37/44 ngân hàng thương mại (NHTM) triển khai Ví điện tử, quản lý tài sản, tư vấn tài chính đã bước đầu phát triển.

Thứ ba, chất lượng sản phẩm DVNH được cải thiện: Hiện đại, tiện ích, giảm thủ tục & chi phí giao dịch, có sản phẩm DVNH tự động 24/24 giờ.

Thứ tư, mức độ sử dụng DVNH gia tăng mạnh: Tài khoản cá nhân tăng mạnh: 36,77 triệu TK 2015, gấp 15 lần năm 2004; 20,67% người trưởng thành khu vực nông thôn có khoản vay ở tổ chức tài chính; Thanh toán qua internet gia tăng 30 - 50%/năm, hiện có khoảng 2 triệu KH sử dụng dịch vụ này, thanh toán qua điện thoại di động đạt khoảng 700 nghìn đồng/người/tháng, giảm tỷ lệ tiền mặt trong M2 từ 18% (2005) xuống khoảng 11% hiện nay.

“Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng cần cải thiện đó là: Tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng còn khiêm tốn; gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn dồn lên vai hệ thống ngân hàng cần phải được san sẻ từ thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm; mức độ tiếp cận dịch vụ của dân cư và doanh nghiệp chưa đồng đều theo khu vực địa lý cũng như quy mô kinh doanh”, Phó Thống đốc nhận định.

Đề án 1726 của Thủ tướng Chính phủ đề cập đến 3 vấn đề xuyên suốt từ mục tiêu đến các giải pháp cần phải đạt được là: Gia tăng kênh cung ứng dịch vụ ngân hàng (DVNH); gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm DVNH, thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận đối với người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đối với người nghèo; gia tăng về mức độ sử dụng DVNH đối với người dân và doanh nghiệp. Đề án 1726 xác định rõ mục tiêu tổng quát, 8 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2020: 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng; Có ít nhất 20 CN, PGD/100.000 dân số trưởng thành; Khoảng 30.000 máy ATM (40 máy/100.000 dân số trưởng thành); 300.000 POS (400 POS/100.000 dân số trưởng thành); Có khoảng 15% số CN &PGD của NHTM mở tại địa bàn nông thôn; Khoảng 35-40% người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm TCTD; Khoảng 50-60% DNNVV đang hoạt động tiếp cận tín dụng; Tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng…